Mhm używane jest w mowie potocznej oraz bardzo często w komunikatorach internetowych. 

Synonimy mhm

Często mhm używa się zamiennie z uhm, myhym, a nawet yhym.  Potoczne synonimy mhm to no, lub nom. Mhm ma także takie synonimy jak aha, owszem, lub tak. W języku angielskim ciekawym synonimem mhm jest uh-huh.

Odbiór mhm

Mhm bardzo często postrzegane jest jako mrukliwe i niemiłe, dlatego ważna jest odpowiednia intonacja podczas rozmowy.