Jeżeli masz problemy od jakiego imienia pochodzi skrót Tusia, to łatwo zapamiętać, że Tusia to tak jakby Martusia, czyli też zdrobnienie od Marty. Podobne zdrobnienie tworzone od imienia Marta to Tuśka, czyli Martuśka. 

Warto też zatrzymać się przy niepopularnym w Polsce imieniu Tuskana, bo Tuskana jest to imię żeńskie pochodzenia łacińskiego, był to  przydomek tworzony od Tuscus przy pomocy przyrostka -ana. Prosto tłumacząc,  Tuskana to kobieta "należąca do Tusków, Etrusków".

Czy jest imię Tusia?

Po powyższym wytłumaczeniu już pewnie się zorientowałeś, że Tusia to skrót, a raczej zdrobnienie imienia, a nie pełnoprawne całe imię.