Jak używamy słowa sprzedać w rozmowie? 

- Łukasz wczoraj nas sprzedał do wychówy!- Z czym nas do niej sprzedał?- A z czym mógł na sprzedać? Że spisaliśmy od niego te wszystkie zadania, okazało się, że tylko on i my mieliśmy wszystko dobrze. Czaisz My?- A to jeden sprzedawczyk!- Moja siostra sprzedała mnie wczoraj do mamy, że nie byłam w szkole! Znowu cały tydzień szlaban.- Dobrze czaję? Dzisiaj z nami nie idziesz?- Nie ma opcji!