Lista przykładowych spójników w języku polskim

Poniższa lista jest nieuporządkowanym zbiorem przykładowych spójników. Jeszcze niżej w artykule zaprezentujemy dodatkowo podział na rodzaje spójników wraz z przykładami. 

 • i,
 • a,
 • oraz,
 • też,
 • także,
 • ani,
 • ni,
 • zarazem,
 • albo,
 • lub,
 • bądź,
 • więc,
 • zatem,
 • dlatego,
 • toteż,
 • stąd
 • ale,
 • lecz,
 • jednak,
 • natomiast,
 • tymczasem,
 • czyli,
 • to jest,
 • inaczej,
 • to znaczy.

Przykłady spójników współrzędnych (parataktycznych)

Spójniki współrzędne dzielą się dodatkowo na kilka rodzajów. 

 • łączne: a, i, oraz, tudzież
 • rozłączne: np. albo, bądź, czy, lub
 • wykluczające:  ani, ni
 • przeciwstawne: a, aczkolwiek, ale, jednak, lecz, natomiast, zaśwyjaśniające: tedy, czyli, mianowicie, ponieważ, to jestwynikowe, np. dlatego, i, przeto, więc, zatem, toteż

Przykłady spójników podrzędnych (hipotaktycznych)

 • aby,
 • bowiem,
 • choć,
 • czy,
 • jeżeli,
 • ponieważ,
 • że.

Należy pamietać, że spójniki  a, czy, i mogą być traktowane jako spójnik podrzędny lub współrzędny. Wszystko zależy od kontekstu zdania.