OP to skrótowiec potocznie używany przez policjantów na skrótowiec OPP, czyli Oddziały Prewencji Policji (OPP), a także kolejną pochodną tej formacji czyli Samodzielne Pododdziały Prewencji Policji (SPPP).

OP w slangu internetowym to akronim od słów original poster, czyli osoba, która stworzyła wątek na forum internetowym, osoba która zadała pytanie na forum lub na QA. Bardzo popularne w Polsce na forum internetowym Gazeta.pl lub forum zapytaj.onet.pl

OP jest również popularnym akronimem od wyrażenia op-art, z języka angielskiego optical art, czyli sztuka optyczna. Op-art jest jedną z odmian abstrakcjonizmu, gdzie silnie skupia się na oku widza tworząc złudzenia optyczne.