Na całą Listę Światowego Dziedzictwa wpisanych zostało ponad 1000 zabytków. Na terenie Polski znajduje się ich siedemnaści takich obiektów.  Aktualny wykaz dla Polski wygląda następująco:

 1. Stare Miasto w Krakowie
 2. Królewskie Kopalnie Soli w Wieliczce i Bochni
 3. Auschwitz-Birkenau. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1940–1945)
 4. Puszcza Białowieska
 5. Stare Miasto w Warszawie
 6. Stare Miasto w Zamościu
 7. Średniowieczny zespół miejski Torunia
 8. Zamek krzyżacki w Malborku
 9. Kalwaria Zebrzydowska: manierystyczny zespół architektoniczny i krajobrazowy oraz park pielgrzymkowy
 10. Kościoły Pokoju w Jaworze i Świdnicy
 11. Drewniane kościoły południowej Małopolski – Binarowa, Blizne, Dębno, Haczów, Lipnica Murowana, Sękowa
 12. Park Mużakowski
 13. Hala Stulecia we Wrocławiu
 14. Drewniane cerkwie w polskim i ukraińskim regionie Karpat
 15. Kopalnia rud ołowiu, srebra i cynku w Tarnowskich Górach oraz system gospodarowania wodami podziemnymi
 16. Krzemionkowski region pradziejowego górnictwa krzemienia pasiastego
 17. Pradawne i pierwotne lasy bukowe Karpat i innych regionów Europy

Czym jest lista UNESCO? 

 W dużym skrócie lista UNESCO, pełna nazwa "Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO", to spis miejsc i zabytków o wyjątkowym znaczeniu kulturowym lub przyrodniczym, które zostały uznane przez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) za ważne dla dziedzictwa całej ludzkości. Miejsca na tej liście posiadają niepowtarzalną wartość historyczną, estetyczną, naukową lub społeczną, i są chronione przez wspólnotę międzynarodową.  Lista UNESCO ta ma na celu ochronę i promocję tych wyjątkowych miejsc, zachęcając do ich zachowania dla przyszłych pokoleń i zachwycania odwiedzających swoją unikalnością i wartością kulturową lub przyrodniczą.