1/16

Wojewoda w województwie zachodniopomorskim urzęduje w

 • Szczecinie.

 • Świnoujściu. 

 • Koszalinie. 

 • Kołobrzegu.

 • Gdańsku.

2/16

Miastem wojewódzkim w Województwie Wielkopolskim jest

 • Kraków

 • Poznań

 • Kalisz

 • Konin

 • Leszno

3/16

Województwo warmińsko-mazurskie zarządzane jest przez wojewodę z

 • Suwałk.

 • Zamościa.

 • Olsztyna.

 • Szczecina.

 • Lublina.

4/16

Województwo świętokrzyskie ma swoją główną siedzibę w

 • Krakowie.

 • Kielcach.

 • Ostrowcu Świętokrzyskim.

 • Starachowicach.

 • we Włoszczowej.

5/16

Miasto wojewódzkie w śląskim to:

 • Wrocław

 • Częstochowa.

 • Katowice.

 • Bielsko Biała.

 • Piekary Śląskie.

6/16

Województwo mazowieckie ma główną siedzibę w

 •  Krakowie.

 •  Wrocławiu.

 •  Łodzi.

 •  Warszawie.

 •  Bydgoszczy.

7/16

Województwo małopolskie ma urzędującego wojewodę w

 •  Opolu

 •  Zielonej Górze.

 •  Krakowie.

 •  Zamościu.

 •  Wrocławiu.

8/16

Województwo łódzkie ma miasto wojewódzkie w

 •  Piotrkowie Trybunalskim.

 •  Łodzi.

 •  Radomiu.

 •  Radomsku.

 •  Krakowie.

9/16

Województwo lubelskie ma siedzibę w

 •  Lubinie.

   
 •  Lublinie.

 •  Zamościu.

 •  Wrocławiu.

 •  Krakowie.

10/16

Województwo dolnośląskie ma miasto wojewódzkie w

 •  Krakowie.

 •  Katowiacach.

 •  Częstochowie.

 •  Wrocławiu.

 • Wałbrzychu. 

11/16

Siedziba wojewody w województwie kujawsko-pomorskim znajduje się w

 • Toruniu.

 • Bydgoszczy.

 • Zamościu.

 • Suwałkach.

 • Krakowie. 

12/16

Siedzibą wojewody w Województwie lubuskim jest

 • Gorzów Wielkopolski.

 • Bytom.

 • Iława.

 • Sopot.

 • Toruń.

13/16

Województwo opolskie ma wojewodę w

 •  Wrocławiu.

 •  Opolu.

 •  Zamościu.

 •  Krakowie.

 •  Strzelach Opolskich.

14/16

Województwo podkarpackie ma miasto wojewódzkie w

 •  Tarnobrzegu

 •  Rzeszowie

 •  Krakowie

 •  Zakopanem.

 •  Przemyślu.

15/16

Województwo podlaskie ma swoje miasto wojewódzkie w

 •  Zamościu

 •  Lubinie.

 •  Suwałkach.

 •  Lublinie.

 •  Białymstoku. 

16/16

Województwo pomorskie ma miasto wojewódzkie w

 •  Gdańsku

 •  Szczecinie.

 •  Gdyni.

 •  Suwałkach.

 •  Sopocie.