Sokistą nazywamy pracownika Straży Ochrony Kolei. Slangowa nazwa tego bardzo ważnego zawodu pochodzi od  akronimu SOK. Sokiści (także sokowcy) zajmują się pilnowaniem porządku na peronach, w pociągach i chronią majątku koleji. 

Do podstawowych SOK należy:

  • kontrola przestrzegania przepisów na terenach kolei i w pociągach;
  • ochrona życia i zdrowia ludzi w tych obszarach;
  • ochrona mienia jw.