inaczej niegdysiejszy (synonimy do niegdysiejszy) krzyżówka