Kod, który w całości pozwala na edytowanie naszego Sima w rozgrywce The Sims 4, to cas.fulleditmode.

Aby móc wpisać powyższy kod, należy dostać się do lini komend z poleceniami, w tym celu musimy przytrzymać klawisze Ctrl + Shift + C (dla komputerów Mac Command + Shift + C). Następnie, po wpisaniu wybranego kodu,  zatwierdzamy naciskając klawisz Enter.

Ważne!

Aby skorzystać z całościowego edytowania Sima w rozgrywce należy wcześniej włączyć tzw. tryb testowy. Tryb testowy w The Sims 4 włączamy za pomocą kodu testingcheats on i dopiero potem użyć kodu cas.fulleditmode.

testingcheats false - wyłącza edytor zmian (tryb testowy).

Mając aktywny tryb edytora zmian, możemy edytować nie tylko właściwości Simów, ale także przedmiotów. Żeby wybrać "obiekt" do zmiany w trybie testowym, trzeba trzymać klawisz Shift i kliknięciu na wybrany "obiekt".

Pełna procedura edycji Sima 

  • Wciśnij Ctrl + Shift + C (dla komputerów Mac Command + Shift + C)
  • Wpisz testingcheats on
  • Wpisz cas.fulleditmode
  • Wciśnij przycisk „Shift” i naciśnij na wybranego Sima lub wybrany obiekt
  • Zakończ edycję poprzez wciśnięcie X