Czym jest automatyzacja procesów?

Pod tym pojęciem mamy na myśli stosowanie technologii i narzędzi informatycznych, które wspierają pracowników w wykonywaniu  zadań. Umiejętnie wdrożone narzędzia wyręczają ich  z powtarzalnych i czasochłonnych czynności, które obciążają moce przerobowe. Automatyzacja więc wykorzystuje tę  powtarzalność, a same systemy informatyczne i oprogramowanie wymagają minimum  pracy i nadzoru człowieka.

Wyzwaniem sklepów internetowych jest… dostawa?

Współczesny klient jest klientem świadomym, przez co stawia bardzo jasno sprecyzowane wymagania. Potwierdzają to ankiety USP Pulse of the Online Shopper (2021), które wskazały, że 63% klientów uznaje szybkość dostawy za ważny czynnik zakupów online. Co więcej - 77% z nich jest skłonna zapłacić dodatkowo za przyspieszoną wysyłkę. Tak przedstawione wyniki sygnalizują, że jednym z największych wyzwań współczesnego e-commerce jest szybka, bezproblemowa i kontrolowana dostawa. Zadanie to jest tym trudniejsze, jeśli przedsiębiorcy zmagają się z:

  1. Dużą zmiennością informacji i danych – nieregularne wolumeny oraz nowe kanały sprzedaży sprawiają, że magazyn musi procesować zamówienia jeszcze szybciej. Klasyczne metody mogą być więc nieefektywne – zwłaszcza jeśli opierają się na pracy człowieka. 
  2. Presją czasu – klient nie chce czekać, a szybka wysyłka jest dla niego nierzadko synonimem wysokiej jakości. Zadaniem sklepu jest więc redukować wąskie gardła w zakresie wysyłki, planować dostawy i kontrolować je – wszystko pod presją czasu i z zachowaniem wysokiej jakości obsługi. 
  3. Silną potrzebą kontrolowania budżetu – zarówno w obszarze kosztów eksploatacyjnych, jak i kosztów pracy. 

Rozwiązaniem tych problemów jest m.in. automatyczne wybieranie dostawcy, nieustanne śledzenie przesyłek, automatyczne generowanie etykiet oraz… sięganie po narzędzia i aplikacje, które odciążą pracowników z powtarzalnych zadań. 

Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management — aplikacja do zarządzania łańcuchem dostaw

Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management (https://www.anegis.com/produkty/microsoft-dynamics-365-supply-chain-management) to aplikacja dostarczająca informacji dot. zasobów magazynu, produkcji, zapasów, a także logistyki i dostawy. Zbierane w ten sposób informacje umożliwiają sprawne wyciąganie wniosków, wprowadzanie zmian i podejmowanie biznesowych decyzji, które rozwiążą problemy organizacyjne i komunikacyjne. 

Aplikacja ta umożliwia wiele funkcji, w tym:

  • pozwala zarządzać kosztami – tj. wyceniać i księgować produkty, a także raportować zapasy i produkcję, ułatwiając tym samym tworzenie planów budżetowych, 
  • umożliwia rejestrowanie działań w obrębie zapasów – tj. operacji przychodzących i wychodzących, 
  • pozwala określić zapotrzebowanie na surowce i zasoby, które są niezbędne do realizacji planów produkcyjnych, 
  • pozwala śledzić działania i odpowiedzi maszyn – powiadomienie z IoT (https://www.anegis.com/rozwiazania-it/internet-rzeczy-iot) wywołuje w aplikacji żądanie konkretnej akcji, 
  • umożliwia stały wgląd w procesy i maszyny – tj. efektywne zarządzanie i realizowanie zadań związanych z serwisowaniem środków trwałych, 
  • zezwala na personalizowanie informacji, wyświetlanych danym użytkownikom, co z kolei przyspiesza wprowadzanie i interpretowanie danych,
  • umożliwia śledzenie oraz testowanie produktów i surowców pod kątem jakości.