Cumowanie

Cumowanie (po angielsku mooring, US docking) - to przymocowanie (proces przymocowania) jednostki pływającej do kei, nabrzeża, boi cumowniczej, pala (dalby), innej jednostki pływającej lub innych urządzeń cumowniczych w celu unieruchomienia jednostki. Poniżej znajdziesz szereg artykułów, które pomogą przygotować Ci się specjalistycznie do cumowania. 

Rodzaje cumowań

Wyróżniamy wiele rodzajów cumowań, które zależą od rodzaju miejsca cumowniczego, aktualnej pogody (siła wiatru i prądu) lub sytuacji w porcie. W kontekście ułożenia jachtu są to między innymi:

  • cumowanie wzdłuż burty, tzw. longside,
  • cumowanie rufą, 
  • cumowanie dziobem.

W kontekście rodzaju miejsca cumowniczego wyróżniamy między innymi:

  • cumowanie w Y-bomie,
  • cumowanie do dalb,
  • cumowanie do muringu, (zobacz, co to jest muring)
  • cumowanie do boi cumowniczej,

Możemy wyróżnić również:

  • cumowanie pod wiatr, 
  • cumowanie z wiatrem.

Ważne jest, że każde cumowanie może wystąpić w różnych kombinacjach, czyli np. cumowanie w Y-bomie rufą pod wiatr, czy też cumowanie z wiatrem dziobem do dalb. 

Dodatkowo: sposób cumowania różni się od zdolności nautycznych jednostki, którą posiadamy. Np. niektóre jachty bardzo źle pływają rufą, niektóre jachty posiadają stery strumieniowe, niektóre jednostki pływające nie posiadają silnika, a jeszcze inne posiadają skrętny zaburtowy silnik albo dwa silniki, które umożliwiają łatwy obrót w miejscy o 360 stopni, bez konieczności wykonywania zacieśnionej cyrkulacji.