QS to akronim (skrótowiec) od angielskiego wyrażenia Quick Shot, czyli po polsku szybki strzał.

Inne znaczenia akronimu QS

  • QS  to również skrótowiec od angielskiej nazwy stanowiska quantity surveyor (inaczej cost engineer), które w Polsce i w języku polskim opisuje się jako rozliczeniowiec. 
  • Akronim QS tworzy się również od quorum sensing, czyli nazwy opisującej sposób "porozumiewania się" między sobą bakterii. Proces ten, w bardzo dużym skrócie, odbywa się za pomocą cząstek chemicznych.