Ograniczane są niebezpieczne zachowania mogące prowadzić do śmierci lub uszczerbku na zdrowiu zawodników, ale nie ma mowy o narzucaniu stylu czy rodzajów ciosów. W większości federacji MMA zabronione jest używanie broni, wkładanie palców do oczu, ust, nosa. Różne organizacje zabraniają różnych niebezpiecznych technik np. uderzanie pięściami w parterze, niektórych dźwignie na kręgosłup, skrętówki na stawy kolanowe lub łokciowe.

Należy pamiętać, ze MMA to formuła walki, pozwalająca używać różnych sztuk walki, a nie sama skodyfikowana szuka walki. W dużych federacjach, takich jak UFC, KSW lub Fame MMA zasady nieznacznie się różnią, nawet poszczególne walki mogą mieć wynegocjowane swoje zasady.