AFK to akronim od angielskiego away from keyboard.

Dzięki takiej wiadomości lub takim statusie na komunikatorach (np. Slack) ludzie wiedzą, że przez jakiś czas nie będziesz przy klawiaturze lub że przez pewien czas nie będziesz online i nie odpiszesz im od razu. 

Jeśli rozmawiasz z kimś właśnie online lub grasz w  jakąś grę online, warto informować swoich znajomych, że odsuwasz się od klawiatury. W Polsce często jest używany skrótowiec zw, który oznacza zaraz wracam. Zaraz wracam nie do końca jest odpowiednikiem AFK, bo AFK nie określa czasu powrotu 

Jak używać AFK?

AFK jest slangowym skrótowcem, dlatego polecamy unikać go w oficjalnych rozmowach, ale jeśli w pracy masz mniej formalną atmosferę, to wtedy jest to bardzo pomocny akronim.