Gicz  to nazwa część goleni cielęcej, a bardziej szczegółowo jest to porcja mięsa wokół piszczeli zwierzęcia. Jest to także nazwa charakterystycznej potrawy z tej części mięsa cielęcego, która jest polską odpowiedzią na słynne włoskie ossobuco. Gicz cielęcą można traktować ją jako lżejszą wersję golonki, bo charakteryzuje się bardzo delikatnym i kruchym mięsem.

Gicz cielęca przygotowana poprzez duszenie pozwala wydobyć najlepsze walory tego mięsa.