Zapchanie dysku nadmiarem plików i programów, błędy wpływające na poprawność działania komputera, wirusy i inne formy złośliwego oprogramowania, planowana sprzedaż komputera – każdy z tych czynników może skłonić do sformatowania dysku.

Jak przygotować dane do formatu dysku twardego?

Należy pamiętać, że proces formatowania dysku twardego wymazuje wszystkie dane na partycji, która ma zostać wyczyszczona. Jeżeli mówimy o partycji C, wymazaniu ulegnie także cały system operacyjny. Mając to na uwadze, przed rozpoczęciem formatowania należy wykonać dwie niezwykle istotne czynności.

  1. Przygotuj nośnik zewnętrzny (płytę CD lub pendrive) z systemem operacyjnym, który chcesz zainstalować.
  2. Wykonaj backup danych (na dysku zewnętrznym, nośniku flash lub w chmurze), które chcesz zachować. Dotyczy to zwłaszcza ważnych dokumentów i zdjęć. 

Pamiętaj,  jeżeli wykonasz jedynie formatowanie partycji, polegające na usunięciu znaczników danych lub stworzeniu nowego systemu plików, utracone dane uda się uzyskać przy pomocy specjalnych programów. Jeżeli jednak przeprowadzisz formatowanie wysokopoziomowe, w wyniku którego poprzednie dane zostaną nadpisane, wszystkie pliki utracisz bezpowrotnie. Bez względu na rodzaj formatowania, warto pamiętać o backupie.

Jak zrobić format c dysku twardego?

Istnieje kilka sposobów formatowania partycji systemowej. Poniżej opisujemy najprostszą i najbezpieczniejszą metodę, realizowaną w trakcie instalacji systemu operacyjnego.

  • Umieść płytę CD z system w napędzie optycznym lub włóż pendrive z systemem do portu USB komputera.
  • Gdy uruchomi się instalator systemu Windows, na klawiaturze komputera wybierz klawisz R, a następnie – K. 
  • Po wybraniu tej kombinacji, na ekranie komputera pojawi się konsola odzyskiwania. Teraz musisz wybrać opcję instalacji systemu operacyjnego Windows.
  • Kolejny krok to wpisanie polecenia Map. Po zatwierdzeniu, na ekranie wyświetli się pełna lista dostępnych partycji dysku.
  • Wybierz partycję, którą chcesz sformatować. W tym przypadku będzie to dysk C. 
  • Wpisz komendę format C. 
  • Wyjdź z konsoli instalacji poprzez polecenie Exit.

To wszystko. Partycja C dysku twardego zostanie sformatowana, a system – zainstalowany na nowo.