litera grecka krzyżówka

Pytania o alfabet grecki i pojedyncze litery greckie to standard krzyżówkowy. Poniżej przedstawiamy litery posegregowane ilością liter w słowie oraz dodatkowe pytania i odpowiedzi o litery greckie.

 • My
 • Ny
 • Pi
 • Chi
 • Eta
 • Jot
 • Kaj
 • Ksi
 • Phi
 • Psi
 • Rho
 • San
 • Szo
 • Tau
 • Alfa
 • Beta
 • Heta
 • Jota
 • Delta
 • Dzeta
 • Gamma
 • Kappa
 • Koppa
 • Omega
 • Sampi
 • Sigma
 • Theta
 • Lambda
 • Stigma
 • Digamma
 • Epsilon
 • Ipsylon
 • Omikron

Lista liter greckich

Α α alpha (wym. alfa) alfa
Β β bēta beta
Γ γ gamma gamma
Δ δ delta delta
Ε ε epsīlon epsilon
Ζ ζ dzeta (wym. dzeta lub zeta) dzeta
Η η ēta eta
Θ θ thēta (wym. teta) theta
Ι ι iōta jota
Κ κ kappa kappa
Λ λ lambda § lambda
Μ μ my (wym. mi) my
Ν ν ny (wym. ni) ny
Ξ ξ xy (wym. ksi), xi ksi
Ο ο omicron (wym. omikron) omikron
Π π pi pi
Ρ ρ rho (wym. ro) rho
Σ σ ς sigma sigma
Τ τ tau tau
Υ υ ypsīlon (wym. ipsilon) ipsylon
Φ φ phi (wym. fi) phi
Χ χ chi chi
Ψ ψ psi psi
Ω ω oměga omega

Podobne pytania krzyżówkowe do litera grecka krzyżówka

Odpowiedzi dla litera grecka krzyżówka jako hasło krzyżówki i powiazane