reklama

SGML znaczenie

  • standard generalized markup language tłum. standardowy uogólniony język znaczników

Podobne akronimy i skróty do SGML znaczenie

Akronim/skrót Wyjaśnienie skrótowca
sql structured query language
isbn international standard book number → międzynarodowy znormalizowany numer książki
xml extensible markup language
uml unified modeling language
xhtml extensible hypertext markup language
html hypertext markup language
isni international standard name identifier
rs resistant starch