reklama

PM znaczenie

  • prime minister tłum. polit. premier
  • private message tłum. wiadomość prywatna
  • project manager tłum. np. kierownik projektu
  • particulate matter tłum. pył zawieszony
  • łac. post meridiem tłum. po południu
  • kośc. patriarchat moskiewski

Podobne akronimy i skróty do PM znaczenie

Akronim/skrót Wyjaśnienie skrótowca
aamof as a matter of fact
cnp continued in next post
emsg e-mail message
eom end of message
msg message
pt project team
hrm human resource manager
mrif minister rozwoju i finansów
mffipr minister finansów, funduszy i polityki regionalnej
dm direct message
bump bring up my post