MF znaczenie

  • my friend tłum. slang. internetowy mój przyjacielu
  • medium frequency tłum. fale średnie (w radiu)
  • ministerstwo finansów

Podobne akronimy i skróty do MF znaczenie

Akronim/skrót Wyjaśnienie skrótowca
aml all my love
bf boy friend
foaf friend of a friend
imao in my arrogant opinion
imco in my considered opinion
ime in my experience
imo in my opinion
impov in my point of view
pmbi pardon my butting in
omw on my way
mrif minister rozwoju i finansów
bump bring up my post
fimh forever in my heart
time tears in my eyes