reklama

AMP znaczenie

  • accelerated mobile pages tłum. przyspieszone strony mobilne, standard stron mobilnych

Podobne akronimy i skróty do AMP znaczenie

Akronim/skrót Wyjaśnienie skrótowca
agp accelerated graphics port
isbn international standard book number → międzynarodowy znormalizowany numer książki
sgml standard generalized markup language
isni international standard name identifier
mmsi maritime mobile service identity
rs resistant starch